منو شاندیز در کرج 

قیمت غذاهای شاندیز

 

منو اصلی شاندیز

شیشلیک شاندیز 185000 تومان
فیله شاندیز 175000 تومان
برگ شاندیز 175000 تومان
ماهیچه شاندیز 170000 تومان
گوشت مخصوص 160000 تومان
میکس شاندیز 150000 تومان
سلطانی 150000 تومان
بختیاری 98000 تومان
وزیری 78000 تومان
لقمه 78000 تومان
جوجه کباب با استخوان 78000 تومان
جوجه کباب بدون استخوان 78000 تومان
ماهی 78000 تومان
باقالی پلو 22000 تومان
برنج سفید ایرانی 20000 تومان
 
قیمت غذاهای شاندیز   

 
سینی شاندیز

سینی ژیگو ویژه (8 نفره با رزرو قبلی)
ران کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 4 پرس+ باقالی پلو 4 پرس   

820000 تومان

 

 

سینی مخصوص شاندیز (4 نفره)
شیشلیک 4 تکه + گوشت گوسفندی 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

  470000 تومان

سینی سردست ویژه (4 نفره)
سردست کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 2 پرس + باقالی پلو 2 پرس

 

518000 تومان

سینی خانواده (4 نفره)

گوشت گوسفند 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 2 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  420000 تومان

سینی رژیمی (4 نفره)

ماهی قزا آلا 1 عدد + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 1 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  340000 تومان

منو شاندیز در کرج

 
پیش غذای شاندیز
سوپ روز شاندیز 25000 تومان
کشک و بادمجان 40000 تومان
میرزا قاسمی 40000 تومان

منوی روز شاندیز
 
سالاد شاندیز
سالاد فصل 20000 تومان
سالاد چیکن دیل 25000 تومان
سالاد انار کلم 22000 تومان
سالاد سزار 62000 تومان