منو شاندیز در کرج 

قیمت غذاهای شاندیز

 

منو اصلی شاندیز

شیشلیک شاندیز 430000 تومان
فیله شاندیز 430000 تومان
برگ شاندیز 430000 تومان
ماهیچه شاندیز 440000 تومان
گوشت مخصوص 430000 تومان
چنجه 400000 تومان
میکس شاندیز 400000 تومان
سلطانی 400000 تومان
قفقازی 380000 تومان
بختیاری 380000 تومان
وزیری 350000 تومان
لقمه 310000 تومان
جوجه کباب با استخوان 250000 تومان
جوجه کباب بدون استخوان 250000 تومان
ماهی 250000 تومان
باقالی پلو با کره 95000 تومان
برنج سفید ایرانی با کره 85000 تومان
 
قیمت غذاهای شاندیز   

 
سینی شاندیز

سینی ژیگو ویژه (8 نفره با رزرو قبلی)
ران کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 4 پرس+ باقالی پلو 4 پرس   

2500000 تومان

 

 

سینی مخصوص شاندیز (4 نفره)
شیشلیک 4 تکه + گوشت گوسفندی 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

  1250000 تومان

سینی سردست ویژه (4 نفره)
سردست کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 2 پرس + باقالی پلو 2 پرس

 

1850000 تومان

سینی خانواده (4 نفره)

گوشت گوسفند 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 2 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  1200000 تومان

سینی رژیمی (4 نفره)

ماهی قزا آلا 1 عدد + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 1 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  1100000 تومان

منو شاندیز در کرج

 
پیش غذای شاندیز
سوپ روز شاندیز 85000 تومان
کشک و بادمجان 110000 تومان
میرزا قاسمی 110000 تومان

منوی روز شاندیز
 
سالاد شاندیز
سالاد سبز 98000 تومان
سالاد چیکن دیل 95000 تومان
سالاد انار کلم 95000 تومان
سالاد سزار 180000 تومان