منو شاندیز در کرج 

قیمت غذاهای شاندیز

 

منو اصلی شاندیز

شیشلیک شاندیز 810000 تومان
فیله شاندیز 810000 تومان
برگ شاندیز 810000 تومان
ماهیچه شاندیز 810000 تومان
گوشت مخصوص 810000 تومان
چنجه 790000 تومان
میکس شاندیز 790000 تومان
سلطانی 770000 تومان
قفقازی 730000 تومان
بختیاری 720000 تومان
وزیری 570000 تومان
لقمه 530000 تومان
جوجه کباب با استخوان 400000 تومان
جوجه کباب بدون استخوان 400000 تومان
ماهی 520000 تومان
برنج سفید ایرانی 100000 تومان
 
قیمت غذاهای شاندیز   

 
سینی شاندیز

سینی ژیگو ویژه (8 نفره با رزرو قبلی)
ران کامل گوسفند 1 عدد 

4600000 تومان

سینی سردست ویژه (4 نفره)
سردست کامل گوسفندی 1 عدد
3700000 تومان
سینی مخصوص شاندیز (4 نفره)
شیشلیک 4 تکه + گوشت گوسفندی 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم 
2300000 تومان

سینی خانواده (4 نفره)

گوشت گوسفند 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه با استخوان 600 گرم

  2100000 تومان

سینی رژیمی (4 نفره)

ماهی قزل آلا 1 عدد + لقمه 200 گرم + جوجه با استخوان 200 گرم + جوجه بدون استخوان 200 گرم

  2000000 تومان


منو شاندیز در کرج

 
پیش غذای شاندیز
سوپ شیر 140000 تومان
سوپ روز شاندیز 120000 تومان
کشک و بادمجان 230000 تومان
میرزا قاسمی 230000 تومان

منوی روز شاندیز
 
سالاد شاندیز
سالاد سبز 160000 تومان
سالاد چیکن دیل 160000 تومان
سالاد انار کلم 160000 تومان
سالاد سزار 350000 تومان