منو شاندیز در کرج 

قیمت غذاهای شاندیز

 

منو اصلی شاندیز

شیشلیک شاندیز 200000 تومان
فیله شاندیز 190000 تومان
برگ شاندیز 190000 تومان
ماهیچه شاندیز 195000 تومان
گوشت مخصوص 190000 تومان
میکس شاندیز 175000 تومان
سلطانی 175000 تومان
بختیاری 165000 تومان
وزیری 130000 تومان
لقمه 110000 تومان
جوجه کباب با استخوان 110000 تومان
جوجه کباب بدون استخوان 110000 تومان
ماهی 110000 تومان
باقالی پلو 35000 تومان
برنج سفید ایرانی 28000 تومان
 
قیمت غذاهای شاندیز   

 
سینی شاندیز

سینی ژیگو ویژه (8 نفره با رزرو قبلی)
ران کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 4 پرس+ باقالی پلو 4 پرس   

980000 تومان

 

 

سینی مخصوص شاندیز (4 نفره)
شیشلیک 4 تکه + گوشت گوسفندی 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

  610000 تومان

سینی سردست ویژه (4 نفره)
سردست کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 2 پرس + باقالی پلو 2 پرس

 

640000 تومان

سینی خانواده (4 نفره)

گوشت گوسفند 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 2 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  560000 تومان

سینی رژیمی (4 نفره)

ماهی قزا آلا 1 عدد + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 1 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  480000 تومان

منو شاندیز در کرج

 
پیش غذای شاندیز
سوپ روز شاندیز 40000 تومان
کشک و بادمجان 55000 تومان
میرزا قاسمی 55000 تومان

منوی روز شاندیز
 
سالاد شاندیز
سالاد فصل 28000 تومان
سالاد چیکن دیل 35000 تومان
سالاد انار کلم 35000 تومان
سالاد سزار 84000 تومان