منو شاندیز در کرج 

قیمت غذاهای شاندیز

 

منو اصلی شاندیز

شیشلیک شاندیز 310000 تومان
فیله شاندیز 300000 تومان
برگ شاندیز 300000 تومان
ماهیچه شاندیز 300000 تومان
گوشت مخصوص 290000 تومان
میکس شاندیز 280000 تومان
سلطانی 280000 تومان
بختیاری 260000 تومان
وزیری 210000 تومان
لقمه 200000 تومان
جوجه کباب با استخوان 180000 تومان
جوجه کباب بدون استخوان 180000 تومان
ماهی 190000 تومان
باقالی پلو 50000 تومان
برنج سفید ایرانی 47000 تومان
 
قیمت غذاهای شاندیز   

 
سینی شاندیز

سینی ژیگو ویژه (8 نفره با رزرو قبلی)
ران کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 4 پرس+ باقالی پلو 4 پرس   

1350000 تومان

 

 

سینی مخصوص شاندیز (4 نفره)
شیشلیک 4 تکه + گوشت گوسفندی 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

  870000 تومان

سینی سردست ویژه (4 نفره)
سردست کامل گوسفندی 1 عدد + برنج سفید 2 پرس + باقالی پلو 2 پرس

 

910000 تومان

سینی خانواده (4 نفره)

گوشت گوسفند 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 2 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  790000 تومان

سینی رژیمی (4 نفره)

ماهی قزا آلا 1 عدد + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم + ران کامل مرغ 1 عدد + برنج سفید 3 پرس + باقالی پلو 1 پرس

 

  680000 تومان

منو شاندیز در کرج

 
پیش غذای شاندیز
سوپ روز شاندیز 45000 تومان
کشک و بادمجان 80000 تومان
میرزا قاسمی 80000 تومان

منوی روز شاندیز
 
سالاد شاندیز
سالاد فصل 45000 تومان
سالاد چیکن دیل 70000 تومان
سالاد انار کلم 60000 تومان
سالاد سزار 135000 تومان