منو کترینگ شاندیز

 

منوی کترینگ شاندیز

1 چلو کباب نگینی   230000 تومان 
2 چلو کباب لقمه   220000 تومان 
3 چلو جوجه کباب   210000 تومان 
4 چلو جوجه کباب با استخوان    210000 تومان 
5 چلو کباب وزیری   255000 تومان 
6 چلو کباب بختیاری   255000 تومان 
7 چلو کباب برگ   295000 تومان 
8 چلو کباب چنجه   285000 تومان 
9 چلو کباب ترش    280000 تومان 
10 چلو جوجه کباب ترش   230000 تومان 
11 چلو کباب سلطانی   310000 تومان 
12 چلو گوشت مخصوص   229000 تومان 
13 باقالی پلو با گوشت   245000 تومان 
14 باقالی پلو با مرغ   199000 تومان 
15 قیمه نثار   245000 تومان 
16 شیرین پلو با گوشت   240000 تومان 
17 شیرین پلو با مرغ   220000 تومان 
18 زرشک پلو با مرغ   195000 تومان
19 چلو ماهی   270000 تومان 
20 شنیسل مرغ با سس   190000 تومان 
21 لوبیا پلو مخصوص   185000 تومان 
22 چلو خورشت بادمجان   195000 تومان
23 چلو خورشت قیمه بادمجان   185000 تومان 
24 چلو خورشت قیمه سیب   185000 تومان 
25 چلو خورشت قرمه سبزی   190000 تومان 
26 کشک و بادمجان    140000 تومان   
 
 
مخلفات
1 ماست موسیر 38000 تومان
2 زیتون پرورده 39000 تومان
3 سالاد 45000 تومان
4 نوشابه (قیمت مصوب)
5 ماءالشعیر (قیمت مصوب)
6 دوغ (قیمت مصوب)