منو شاندیز در کرج 

قیمت غذاهای شاندیز

 

منو اصلی شاندیز

شیشلیک شاندیز 630000 تومان
فیله شاندیز 630000 تومان
برگ شاندیز 630000 تومان
ماهیچه شاندیز 630000 تومان
گوشت مخصوص 630000 تومان
چنجه 620000 تومان
میکس شاندیز 620000 تومان
سلطانی 620000 تومان
قفقازی 580000 تومان
بختیاری 580000 تومان
وزیری 520000 تومان
لقمه 460000 تومان
جوجه کباب با استخوان 350000 تومان
جوجه کباب بدون استخوان 350000 تومان
ماهی 460000 تومان
برنج سفید ایرانی 100000 تومان
 
قیمت غذاهای شاندیز   

 
سینی شاندیز

سینی ژیگو ویژه (8 نفره با رزرو قبلی)
ران کامل گوسفند 1 عدد 

3800000 تومان

سینی سردست ویژه (4 نفره)
سردست کامل گوسفندی 1 عدد
3100000 تومان
سینی مخصوص شاندیز (4 نفره)
شیشلیک 4 تکه + گوشت گوسفندی 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه 200 گرم 
1900000 تومان

سینی خانواده (4 نفره)

گوشت گوسفند 500 گرم + لقمه 200 گرم + جوجه با استخوان 600 گرم

  1800000 تومان

سینی رژیمی (4 نفره)

ماهی قزل آلا 1 عدد + لقمه 200 گرم + جوجه با استخوان 200 گرم + جوجه بدون استخوان 200 گرم

  1700000 تومان


منو شاندیز در کرج

 
پیش غذای شاندیز
سوپ شیر 115000 تومان
سوپ روز شاندیز 95000 تومان
کشک و بادمجان 140000 تومان
میرزا قاسمی 140000 تومان

منوی روز شاندیز
 
سالاد شاندیز
سالاد سبز 125000 تومان
سالاد چیکن دیل 115000 تومان
سالاد انار کلم 115000 تومان
سالاد سزار 295000 تومان